List of Video CD's

Sr.No. Names of the Video films included in the VCD Language Duration (Min.)
1 FLOW MEASUREMENT BY CUTTHROAT FLUME – (This video film explains about suitability, installation, measurement of flow by cut-throat flume) English 20
INFILTRATION TEST - (Need & detailed procedure for conducting Infiltration tests is explained in this video film) English 22
2 EVALUATION OF SURFACE IRRIGATION – (Evaluation of different surface irrigation methods like border, furrow, basin etc. are illustrated in this video film) English 22
DIAGNOSTIC ANALYSIS FOR TRAINERS – (This video film describes the need, importance & the procedure of Diagnostic Analysis of irrigation projects) English 30
3 BHAGIRATH – A New Era in Water Management – (This video film narrates the details of participatory Irrigation Management in Maharashtra) English 30
Dry Land Agriculture Technology – (This video film describes various Dry Land Agriculture Technologies) English 24
4 BLUE REVOLUTION - (This video film highlights the need for optimum & integrated use of water resources) English 22
FARM WOMEN TRAINING - NEW ERA - (Details of farmwomen training programme organised by WALMI, Aurangabad are presented in this film) English 15
5 महिला किसान प्रशिक्षण: युग -इस चि;ापफीतमें वाल्मी द्वारा आयोजीत महिला किसान प्रशिक्षण वर्ग की जानकारी उपलब्ध हैं’ हिंदी 15
ज्ञानेश्वर उद्यान: एक सौदर्याविष्कार -जायकवाडी सिंचाई प्रकल्प के समीप स्थित ज्ञानेश्वर उद्यानकी आकर्षक, विलोभनीय दूष्योंसे भरपूर जानकारी इस चि;ापफीतमें हैं ’ हिंदी 27
6 गंगा आली रे अंगणी: -पाणी वापर संस्थेच्या ठळक बाबींचे किर्तन व पोवाडयाच्या माध्यमातून मनोरंजक मार्गदर्शन ’ मराठी 30
पाणी वापर सहकारी संस्था: एक यशोगाथा -तीन पाणी वापर संस्थांच्या यशोगाथा ’ मराठी 15
7 बाष्पीभवन नियं;ाणासाठी आच्छादनाचा वापर -बाष्पीभवन कमी करण्यासाठी साध्या सोप्या तं;ााचा वापर करण्याबाबत मार्गदर्शन ’ मराठी 14
पिकांना पाणी मोजून देण्याच्या पध्दती: -पिकांना मोजून पाणी देण्याची गरज व त्यासाठी विविध उपकरणांचा व तं;ााचा वापर ’ मराठी 14
8 पफळबागासाठी पाणी व्यवस्थापन: -कमी पाण्यात पफळ पिकांचे नियोजनाबाबत मार्गदर्शन ’ मराठी 15
डाळिंबाच्या लागवडीस ठिबक सिंचनाची उपयुक्तता:-डाळिंबाच्या लागवडीस ठिबक सिंचनाची गरज, उपयुक्तता याबाबत मार्गदर्शन’ मराठी 28
9 जल साक्षरतेचा मं;ा -जल साक्षरता प्रसारासाठी विविध उपक्रम व माध्यमांचा वापर याबाबत मार्गदर्शन ’ मराठी 15
कृषी व सिंचन गीते -कृषी व सिंचनाचे महत्व सांगणारी अर्थपूर्ण व सुरेल गीते ’ मराठी 15
10 डाळिंब पिकावरील आरोह -मर’ रोग -डाळिंब पिकावर पडणाःया मर रोगाची लक्षणे व उपाय या बाबतचे मार्गदर्शन ’ मराठी 16
कापूस एकात्मिक कीड व्यवस्थापन - कपाशीवर पडणाःया कीडींचे एकात्मिक व्यवस्थापन कश्या पध्दतीने करावे या बद्यलची माहिती ’ मराठी 15
केळीवरील करपा - केळी पीकावर पडणाःया करपा रोगा बद्यलची माहिती व त्यावरील उपाय या बाबतचे मार्गदर्शन ’ मराठी 14
11 रब्बी पिकांचे पाणी व्यवस्थापन -रब्बी हंगामातील विविध पिकांचे पाणी व्यवस्थापन कसे करावे या बद्यलची माहिती ’ मराठी 15
बागायती पिकांना खते किती व केव्हा द्यावीत त्र -बागायती पिकांना खते कशी, केव्हा व किती द्यावीत याबाबतचे मार्गदर्शन ’ मराठी 15
उन्हाळी भुईमूग लागवड आणि पाणी व्यवस्थापन - उन्हाळी भुईमूग लागवडीचे पफायदे व त्याचे पाणी व्यवस्थापन याबाबतची माहिती ’ मराठी 14
12 सिंचन कायद्याची ओळख - सिंचन कायदा, शेतकःयांच्या /अधिकाःयांच्या जबाबदाःया व कर्तव्ये याबाबतची उदऋबोधक चर्चा ’ मराठी 26
मी कोण आहे त्र - आत्मविश्वास वा वून व्यक्तिमत्व विकास करण्याबाबतचे मार्गदर्शन ’ मराठी 15
13 जमीन सपाटीकरण -जमीन सपाटीकरण शास्;ोाक्त पध्दतीने करावयाच्या पध्दती, सपाटीकरणाचे पफायदे इ . ची माहिती ’ मराठी 14
क्षारयुक्त जमिनीचे व्यवस्थापन: क्षारयुक्त जमीन पुन्हा वापरात आणण्यासाठी कोणकोणत्या उपाय योजना कराव्यात याबाबतची माहिती मराठी 15
14 संवत्सर: एक यशोगाथा: एका अतिशय जुन्या व यशस्वी पाणी वापर संस्थेच्या कार्याबाबतची वैशिष्टयपूर्ण माहिती मराठी 14
पफड सिंचन पध्दत: नाशिक व धुळे जिल्हयातील सुमारे 300 वर्षापासून कार्यरत, लोकसहभागातून सिंचन व्यवस्थापनाचे आदर्श उदाहरण असलेल्या पफड सिंचन पध्दतीची माहिती मराठी 14
15 हवामान विषयक कृषिवेधशाळा: कृषि हवामान वेधशाळेतील उपकरणे, त्यांचा उपयोग, दुरफस्ती इ .बाबतची माहिती मराठी 23
पर्जन्यमापन व सरिता मापन: पावसाचे व पुराचे पाणी मोजण्याचे महत्व व मोजण्याच्या विविध पध्दती याबद्यलची माहिती मराठी 20
16 कोकणातील लाभक्षे;ाात पीक नियोजन: कोकण विभागातील पीक पध्दती, पिकांचे व्यवस्थापन याबाबतची माहिती मराठी 19
कोकणातील लाभक्षे;ाात पफळझााडांचे व्यवस्थापन: कोकण विभागातील लाभक्षे;ाात पफळबागांचे व्यवस्थापनाबाबतची माहिती मराठी 21
आंबा: पफळांचा अनभिषिक्त सम्राट: आंबा या प्रमुख पफळ पिकाबाबतची सविस्तर माहिती मराठी 20
17 शेतकरी प्रशिक्षण: वाल्मीतपर्फे आयोजीत शेतकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमाची उद्यिष्टे, वैशिष्टे व स्वरफप याबाबतची माहिती मराठी 15
महिला शेतकरी प्रशिक्षण: पर्व: वाल्मीतपर्फे आयोजीत महिला शेतकरी प्रशिक्षण वर्गाचे नियोजन, वैशिष्ठे, उपयुक्तता याबाबतची माहिती मराठी 14
18 मराठवाडयातील पाणलोटक्षे;ाातील यशेागाथा: मराठवाडा विभागातील तीन जिल्हयातील तीन गावांनी केलेल्या पाणलोट विकास कामाच्या यशोगाथा मराठी 15
ठिबक सिंचन: विविध पिकांना ठिबकद्वारे पाणी देण्याची पध्दत, पफायदे व घ्यावयाची काळजी, इ .बाबतची माहिती मराठी 14
19 सहकाराने घेउफ पाणी, पिकं पफलवू रानोरानी: पाणी वापर सहकारी संस्थाबाबत जागृती निर्माण करणारी मनोरंजक मराठी नाटिका मराठी 22

Note:

replica hermes, celine handbags, replica designer handbags, canada goose outlet online, Cheap Canada Goose Outle Canada Goose trillium Canada Goose buffalo louis vuitton womens Doudoune Moncler Homme Pas Cher louis vuitton The North Face Moncler Doudoune Homme hermes kelly sale celine handbags prada bags canada goose parka cheap celine tote bags canada goose vest cheap prada bags online hermes kelly outlet trong>Canada Goose Outlet store